Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional superior organizat in data de 18.06.2019