Anunț privind organizarea examenului de promovare într-o funcție care este prevăzut un nivel de studii superior