Anunț privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională superioară