Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional superior organizat in data de 28.01.2019