Personal

MANAGER – GINA CHIVULESCU
SECRETAR ARTISTIC – MARINA HANGANU
CONTABIL ȘEF – CRISTIANA ILEA
INSPECTOR DE SPECIALITATE – MIHAELA PIRON
IMPRESAR ARTISTIC – MARIA DUMITRESCU
SECRETAR PR - GEORGIANA CAMELIA VLĂDOIU
REFERENT RESURSE UMANE – OANA MONICA GRIGORE
FOTOGRAF – ION TĂBĂCARU

CONSILIER JURIDIC - IULIANA CRENGUȚA PLEȘOIANU

REFERENT (SECRETAR)– RODICA DRAGOMAN

REFERENT (ARHIVAR) ȘI CASIER - ADINA PLĂIAȘU

OPERATOR LUMINI - GHEORGHE ILIE

OPERATOR LUMINI - ADRIAN DRAGOMAN

MAESTRU SUNET – GABRIEL ILIE
OPERATOR SUNET – ADRIAN VĂDUVA

MERCEOLOG – MIRCEA TABACU

ȘEF SERVICIU – MIHAI VĂDĂNOIU

REGIZOR TEHNIC BUZĂU – GRIGORE MEICA
MAȘINIȘTI - COSTEL BABOI, DANIEL LIVIU BERBEC, FLORIN SÎNPETRU
MAGAZINER ȘI MAȘINIST - DANIEL HOLEOLEO

RECUZITER – NICOLETA RADU

CABINIER - PERUCHIER – EUGENIA BRIOTĂ

ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI – GHEORGHE BABOI
PLASATOARE - VIORICA CRAIU

POMPIER – PETRICĂ ENĂCHESCU

Situația drepturilor de natură salarială stabilite potrivit legii pentru personalul din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău

 

Organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare:

Nota-indreptare-HCJ-71-2018 LA ROF TGC

Hotarare-71 privind aprobarea REGUMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL TGC BUZAU

 Contract colectiv de muncă 2019-2021

Regulament intern TGC