TELE-ENCOUNTERS

PROIECT EUROPEAN               LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_RO

Lider de proiect: Teatrul Dramatic „George Ciprian” Buzău (România)
Parteneri: Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM (Spain)
Municipio de Lousada (Portugalia)

https://www.tele-encounters.com/ro/

TELE-ENCOUNTERS este o platformă de cercetare artistică ce își propune să exploreze relațiile familiale în contextul migrației și să contribuie la dezvoltarea teleprezenței (prezență mediată tehnologic) ca limbaj artistic. Pe baza interviurilor cu imigranți români din Spania și Portugalia, imigranți spanioli din Portugalia și imigranți portughezi din Spania, dar și cu familiile rămase acasă, vom crea un spectacol de teatru telematic și o expoziție de filme scurte în 360˚.
Spectacolul de teatru va fi construit pe interacțiunea online a actorilor aflați în România și Spania, conectați în timp real prin video-conferencing și animații Kinect. În ambele țări va exista un public prezent fizic, în timp ce spectacolul va fi de asemenea transmis live pe Internet. Având în prim plan relația dintre un adolescent/o adolescentă din România și un părinte care a emigrat în Spania, spectacolul va facilita o dezbatere live la finalul fiecărui spectacol pe tema migrației, a familiei și a Internetului, deschisă intervenției publicului din ambele țări.
Expoziția de filme va fi creată ca răspuns la o selecție de interviuri și va cuprinde cinci scurtmetraje în 360˚ (vizionate în format VR) pe tema migrației dintre Spania și Portugalia. Acestea vor fi realizate de un regizor, patru actori și o companie multimedia din Portugalia. Imersia VR înseamnă că cel ce experimentează filmul nu este un simplu spectator, ci este înconjurat de universul video creat de artiști, ceea ce poate spori empatia și identificarea privitorului cu migranții și experiențele lor. Deși create în Portugalia, filmele vor fi accesibile de asemenea pe headset-uri VR în România și Spania și pe YouTube 360˚.
Cercetarea noastră artistică va fi diseminată în lumea academică prin workshop-uri și conferințe pentru studenți, prin intermediul unei cărți dedicate proiectului și în cadrul unui simpozion pe tema teleprezenței. Publicul non-academic va fi invitat să participle la cele două conferințe organizate în cadrul expoziției de film și să acceseze documentația noastră online.

---------------------------------------------

EN
"Tele-Encounters" is an artistic research platform aiming to explore family relationships within the context of migration and to contribute to the development of telepresence (technologically mediated presence) as an artistic idiom. Based on interviews with Romanian migrants in Spain and Portugal, Spanish migrants in Portugal and Portuguese migrants in Spain, as well as their left behind families, we will create one theatre show and one 360˚ short film exhibition.
The theatre performance will feature the online interaction between actors located in Romania and Spain, connected in real time via video-conferencing and Kinect animations. In both countries there will be a physically present audience, while the performance will also be live-streamed on the Internet. Focusing on the relationship between a left-behind teenager in Romania and one migrant parent in Spain, the performance will facilitate a live debate on the topics of migration, family and the Internet, open to both audiences' intervention at the end of each show.
The film exhibition will be created in response to a selection of interviews and will comprise five 360˚ short films (viewed in VR mode) on the theme of migration between Spain and Portugal. These will be commissioned to one director, four actors and one multimedia company in Portugal. VR immersion means that the person experiencing the work is no longer an outside spectator, but is surrounded by the video world created by the artist, which may engender greater empathy and identification with migrants and their experiences. Although created in Portugal, the films will also be accessible on VR headsets in Romania and Spain and on YouTube 360˚.
Our artistic research will be disseminated in the academic world through workshops and lectures for university students, by writing a book and organizing a symposium on telepresence. The non-academic audience will be invited to take part in the two exhibition conferences and access our online documentation.

Project Leader: The George Ciprian Theatre Buzău (Romania)
Partners: Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM (Spain)
The Municipality of Lousada (Portugal)

This project is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

Livestream „Planeta Viselor Pierdute” - 29 septembrie 2018, ora 20:00 (RO)

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul

 1. La intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree), temperatura max. 37,3.
 2. Se va realiza termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locaţie;
 3. Accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/non-medicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
 4. Accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;
 5. Persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie la intrare;
 6. Intrarea/ieşirea sunt separate, unice, pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice;
 7. Accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte de eveniment pentru a evita aglomeraţia.
 8. Bilete NU vor avea locuri nominale.
 9. Bilete se pot achiziționa doar online sau de la Agenția de Bilete a Teatrului „George Ciprian” situată bdul. Nicolae Bălcescu nr. 37
 10. Intrarea în sală se face în ordinea venirii începând cu primul loc marcat din primul rând disponibil. (Rândul C)
 11. În ziua spectacolului biletele se pot achiziționa de la Agenția de Bilete a Teatrului „George Ciprian” situată bdul. Nicolae Bălcescu nr. 37sau online cu maxim 30 de minute înainte de spectacol.
 12. Biletele vor fi scanate; se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
 13. Participanţii au obligaţia purtarea măştii de protecţie;
 14. În cazul utilizării toaletelor se va respecta distanţa obligatorie de minimum 1,5 m;
 15. După şi/sau înaintea fiecărui eveniment se realizează dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc.;
 16. Se interzice consumul de mâncare şi băutură în locaţie.